incubus

24 teksty – auto­rem jest in­cu­bus.

Z za­miłowa­nia do pa­lenia nie szu­kaj us­pra­wied­li­wienia, naj­le­piej życiowe­go.
To przyz­wycza­jenie, a może obowiązek?
Py­tanie zaw­sze brzmiało, czy lubisz? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 kwietnia 2010, 20:26

Kre­dyt zaufania.
Nie zaw­sze tra­fiony, a staw­ka rośnie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 23 kwietnia 2010, 17:56

Człowiek cień.
Za­leży z które­go pun­ktu na niego pat­rzysz, będzie wyglądał inaczej. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 kwietnia 2010, 17:43

"Lot nad ku­kułczym gniaz­dem", gdy in­ne pta­ki pod­rzu­cają jej włas­ne ja­ja, przecząc pra­wom na­tury. To "mat" dla niebies­kiego ptaka. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 kwietnia 2010, 12:52

Każde dziec­ko kiedyś do­rośnie, a wte­dy sta­ra "młodzieżówka", która ty­le ub­liżała i da­wała w dupę dla pou­cze­nia, dos­ta­nie wreszcie w trąbę - też dla pouczenia. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 6 kwietnia 2010, 23:59

- Wyjdź z nim na spa­cer, to Twój pies.
- Ale nie ja go kupiłem. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 3 kwietnia 2010, 14:36

Imię Róży jej miało
Co za­kon­ni­kom w klasztorze ciało swe oddawało.
Chleb za chleb. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 marca 2010, 21:51

Sza­nujesz ziemię, las i zieloną etykietkę.
Usza­nuj i mnie, bo też jes­tem częścią przyrody. 

aforyzm dnia z 11 listopada 2010 roku
zebrał 171 fiszek • 26 marca 2010, 22:07

Egzekutor.
Był nim, aż kopnął piłkę "do swo­jej" bramki.
Chy­bił na specjał. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 marca 2010, 21:06

-Dzwoniłeś?
-Tak, ale gdzie? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 marca 2010, 20:26

incubus

Podobno bezczelny, podobno arogancki.

Zeszyty
  • U was ja – Mo­je życie, mo­je myśli, mo­je prze­kona­nia, wasza myśl.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

incubus

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność